FARA TEKAN


IT IS OUR ‘QUEST’
FARA TEKAN 1
It is a ‘Momentum’ that appears in dance and act.
Our inner and outer space for movement- in all dimensions and meaning of it- is fuel for FARA TEKAN.
Once the momentum flows, it can be transformed into a higher frequency dance.

To me and Sara Behrad as duet-receivers, it is all about the art of life, how to prepare ourselves to gain capacity for that ‘momentum’ to happen.
The audience becomes a witness in the process of preparations for a FARA TEKAN and will be our Fellow traveler on a discovering journey.
Fara Tekan has been presented for the first time in Iran in 2017.
We left Iran with the will to expand FARA TEKAN.

_____________________________________________

Fara Tekan

 IS EEN ‘QUEST’

Het is een ‘Momentum’ dat verschijnt in dans en act.
Onze binnen- en buitenruimte voor beweging – in alle dimensies en betekenissen ervan – is brandstof voor Fara Tekan.
Zodra het momentum stroomt, kan het worden getransformeerd in een dans met een hogere frequentie.

Voor mij en Sara Behrad als duet-ontvangers gaat het allemaal om de kunst van het leven, hoe we ons kunnen voorbereiden om capaciteit te krijgen voor dat ‘momentum’.

Het publiek wordt een getuige tijdens de voorbereidingen voor een Fara Tekan en zal onze Medereiziger zijn op een ontdekkings.
Fara Tekan werd in 2017 voor het eerst gepresenteerd in Iran.

 

FARA TEKAN 2

Watch the video:
https://www.youtube.com/watch?v=yUud1lep3lc&feature=youtu.be

FARA TEKAN 3

We dance FARA TEKAN as duet Mehr and Mah.
We also organize a coaching program called JOY GENERATOR, to share our high-frequency FARA TEKAN experiments with people.
This program is a guidance to find balance in the life journey to feel joy of being.
We encourage participants to discover an inspiring world within to be able to radiate their own light.
This  is a holistic health
program to empower sours of individual’s awareness.

FARA TEKAN 4

Brief introduction of Mah (Sara Behrad)

Mah is a Visionary, Poet, dancer, Life & stage Artist.
She is fascinated by the concept of collective life in high frequency of illumination.

My mission is self-care and expansion, follow my inward light to spread the scent of my love to conscious living”

She is B.A in theater at the Art University of Tehran, 1998-2002.
In 2013 she studied one year Master in theater at DasArt-Amsterdam in the challenge of “how I can stay poetic in the activism container”

I studied self-nature inspired by Mahin Oskooi in acting course of the Stanislavski system in Iran,
In 2014 I experimented body liberation, inspired by Katie duck at Movement Improvisation summer course Amsterdam

A new Dimension:
She studied Tibetan Feng shui with the approach of embracing all aspects of the human being for awakening.

…I see it as a strong and deep observation for bringing fresh air and changes in my inner and outer spaces to crystallize my balance

New Birth:
As part of a duet `Mehr & Mah` at FARA TEKN.

“I`m here to dance my CALL.”
FARA TEKAN comes out of our living soul. It is our life voyage, in its most delicate meaning and mysticism

Nothing on our mind, All in our heart
Let dance take you
Take dance in
Be dance
Be patient, one day it arrives

________________________________

We dansen FARA TEKAN als duet Mehr en Mah.
We organiseren ook een coachingprogramma genaamd JOY GENERATOR, om onze hoogfrequentie FARA TEKAN-ervaringen met mensen te delen.
Dit programma is een leidraad om balans te vinden in de levensreis om levensvreugde te voelen.
We moedigen deelnemers aan om een inspirerende wereld van binnen te ontdekken om hun eigen licht te kunnen uitstralen.
Dit is een holistisch gezondheidsprogramma om het bewustzijn van het individu te versterken.

Korte introductie van Mah (Sara Behrad)

Mah is een visionair, dichter, danser, levens- en podiumartiest.
Ze is gefascineerd door het concept van het collectieve leven in hoge frequentie van illuminatie.
“Mijn missie is zelfzorg en expansie, volg mijn innerlijk licht om de geur van mijn liefde naar bewust leven te verspreiden”

Ze is BA in theater aan de Kunstuniversiteit van Teheran, 1998-2002.
In 2013 studeerde ze een jaar Master in theater aan DasArt-Amsterdam in de uitdaging “hoe kan ik poëtisch blijven in de activismecontainer?!”
“Ik heb zelf-natuur bestudeerd, geïnspireerd door Mahin Oskooi in de acteercursus van het Stanislavski-systeem in Iran,

In 2014 experimenteerde ik met Body Liberation, geïnspireerd door Katie Duck bij Movement Improvisation zomercursus Amsterdam.”

Een nieuwe dimensie:
Ze studeerde Tibetaanse Feng Shui met de aanpak om alle aspecten van de mens te omarmen om te ontwaken.
“… Ik zie het als een sterke en diepe observatie om frisse lucht en veranderingen in mijn innerlijke en uiterlijke ruimtes te brengen om mijn balans te kristalliseren”

Wedergeboorte:
Als onderdeel van een duet `Mehr & Mah` bij FARA TEKAN.
“Ik ben hier om mijn ROEP te dansen.”
“FARA TEKAN komt uit onze levende ziel. Het is onze levensreis, in zijn meest delicate betekenis en mystiek”

“Niets in onze gedachten, allemaal in ons hart
Laat je meeslepen door dans
Neem dans mee
Wees dans
Wees geduldig, op een dag komt het aan “

FARA TEKAN 5
Announcement. Essence of Light. Fara Tekan 2017
FARA TEKAN 6
Light tower 4
FARA TEKAN 7
Light tower 2
FARA TEKAN 8
Light tower 1
FARA TEKAN 9
Headless 17
FARA TEKAN 10
Headless 16
FARA TEKAN 11
Headless 15
FARA TEKAN 12
Headless 14
FARA TEKAN 13
Headless 13
FARA TEKAN 14
Headless 12
FARA TEKAN 15
Headless 10
FARA TEKAN 16
Headless 9
FARA TEKAN 17
Headless 8
FARA TEKAN 18
Headless 6
FARA TEKAN 19
Headless 4
FARA TEKAN 20
Headless 3
FARA TEKAN 21
Headless 2
FARA TEKAN 22
Headless 1
HANDS
An expression
FARA TEKAN 23
Menu