Workshop Illustratie maken/ Workshop Making Illustration

Een Illustratie is meer dan een gewone tekening.
Een Illustratie moet een artikel of een verhaal verstrerken en lezers naar de goede kant begeleiden.

Illustraties maken voor een tekst is een veelzijdig en kunstzinnig proces. Kennis van tekenen is natuurlijk belangrijk, maar ook de visuele analyse van een tekst.

Kennis van de media en van je doelgroep zorgt voor sterke funderingen van een  illustratie.

Ik begin altijd met het introduceren van verschillende illustraties. De deelnemers leren over het verschil in illustratie voor een krant, tijdschrift, een boek, voor kinderen of voor een poster. Daarna kunnen de deelnemers verschillende soorten illustraties op een praktische manier uitproberen.

________________________

An Illustration is more than just a drawing.
An Illustration should reinforce an article or story and guide readers in the right direction.

Creating illustrations for a text is a versatile and artistic process. Knowledge of drawing is of course important, but so is the visual analysis of a text.

Knowledge of the media and your target group provides strong foundations for an illustration.

I always start by introducing different illustrations. Participants learn about the difference in illustration for a newspaper, magazine, book, for children or for a poster. Afterwards, the participants can try out different types of illustrations in a practical way.

Menu