Workshop Storyboarding

Storyboarding of ‘visuele scenario’ is een kunst in dienst van filmproducties.
Een tekenaar met liefde voor film kan zich ontwikkelen tot een storyboard artist.
Een goed Storyboard vertelt de filmregisseur alles wat hij/zij nodig heeft om te beginnen met de nauwkeurige voorbereidingen van de filmopnames.
Een storyboard kan bij de filmproductie veel tijd en geld besparen, wanneer vooraf een overzichtelijk visueel plan op tafel ligt.
Storyboard is veel meer dan enkel een serie tekeningen. Het vereist gevoel voor timing en kennis van filmgenres, camerabewegingen en scenario lezen.

In mijn workshops maakt men kennis met alle onderdelen van storyboarding in een zeer praktische manier.

Voor twee verschillende groepen deelnemers zijn verschillende programma’s ontwikkeld.
A-Storyboarding voor filmmakers
B- Storyboarding voor tekenaars

In de A workshop leer je ook de basis te leggen voor figuur en perspectief.
In de B workshop maak je ook kennis met camerawerk en andere aspecten van het filmmaken.
Onderstaande materialen worden in deze workshop aangeleerd / behandeld:

Analyseer scenario,
Volgoorde van afbeeldingen in een scène,
Plaatsing van acteurs (objecten) en camera,
Camerabewegingen te plaatsen,
Bepaal de duur van de scène, muziek, dialoog en geluid.
Eindelijk:
Definitieve uitvoering van de Storyboard.

___________________________________

Storyboarding or “visual scenario” is an art in the service of film productions.
A draftsman with a love for film can develop into a storyboard artist.
A good Storyboard tells the film director everything he / she needs to start the accurate preparations of the film shoots.
A storyboard can save a lot of time and money in film production if there is a clear visual plan on the table in advance.
Storyboard is much more than just a series of drawings. It requires a sense of timing and knowledge of film genres, camera movements and script reading.

In my workshops you get to know all parts of storyboarding in a very practical way.

The workshop has been developed in two versions for different groups of participants:
A- Storyboarding for filmmakers.
B- Storyboarding for illustrators.

In workshop A you will also learn the basic rules for drawing figure and perspective.
Workshop B introduces to you also the basics of Scenario, camera work and other aspects of film making.
In these workshops the following materials will be taught and treated in a totally practical way:

Analysis of a movie scenario.
Distribution of the scenes and visual translation of the scenario.
Placement of actors (objects) and camera,
Placing actors and camera movements,
Determines the duration of the recording and each scene, music, dialogue and sound.
Finally: Realizing the final version of  the Storyboard.

Menu