Workshop Strip tekenen/ Workshop drawing comic

Striptekenen is de verhaalvertelling door middel van een serie tekeningen en het gebruik van dialogen.

Dit is een zeer populaire kunstvorm, waarin een tekenaar met gevoel voor timing en verstand van literatuur zich kan ontwikkelen.

In mijn workshop doen leerlingen onder andere praktische kennis op van diverse methoden van striptekenen: van simpele modellen tot gecompliceerde structuren.

De deelnemer leert hoe een geschikt verhaal te schrijven, hoe een verhaal in beelden gebracht kan worden en hoe die beelden in een heldere volgorde verdeeld kunnen worden.

Ook leer je in de workshop hoe je dialogen moet schrijven en waar je ze moet inzetten.

_________________________

Comic drawing is the storytelling through a series of drawings and the use of dialogues.

This is a very popular art form, in which a visual artist with  sense of timing and understanding of literature can develop.

In my workshop, students gain practical knowledge of various methods of cartoon drawing: from simple models to complicated structures.

The participant learns how to write a suitable story, how a story can be visualized and how those images can be divided in a clear order.

In the workshop you will also learn how to write dialogues and where to use them.

Menu